Gemensamt förslag till resolution

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang – RC-B9-0310/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0310/2022 (S&D)B9-0311/2022 (Renew)B9-0312/2022 (ECR)B9-0318/2022 (Verts/ALE)B9-0319/2022 (PPE)om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang(2022/2700(RSP))Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, […]

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang – RC-B9-0310/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om rapporterna om fortsatt organskörd i Kina – RC-B9-0250/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0250/2022 (Verts/ALE)B9-0251/2022 (S&D)B9-0252/2022 (Renew)B9-0253/2022 (ECR)B9-0254/2022 (PPE)om rapporterna om fortsatt organskörd i Kina(2022/2657(RSP))Željana Zovko, Peter van Dalen, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, David Lega, Sara Skyttedal, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om rapporterna om fortsatt organskörd i Kina – RC-B9-0250/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om slutsatserna från Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget mot Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem – RC-B9-0197/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0197/2022 (Verts/ALE)B9-0200/2022 (PPE)B9-0203/2022 (Renew)B9-0210/2022 (S&D)B9-0211/2022 (ECR)om slutsatserna från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget mot Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem(2022/2560(RSP))Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om slutsatserna från Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget mot Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem – RC-B9-0197/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach – RC-B9-0146/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0146/2022 (The Left)B9-0147/2022 (Verts/ALE)B9-0149/2022 (S&D)B9-0150/2022 (Renew)B9-0151/2022 (ECR)B9-0152/2022 (PPE)om förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach(2022/2582(RSP))Peter van Dalen, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, François-Xavier Bellamy, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Gabriel Mato, Paulo Rangel, Luděk Niedermayer, Loránt Vincze, Sara

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach – RC-B9-0146/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om dödsstraffet i Iran – RC-B9-0105/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0105/2022 (Verts/ALE)B9-0107/2022 (S&D)B9-0109/2022 (Renew)B9-0112/2022 (Verts/ECR)B9-0115/2022 (PPE)om dödsstraffet i Iran(2022/2541(RSP))Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om dödsstraffet i Iran – RC-B9-0105/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Kazakstan – RC-B9-0065/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0065/2022 (Verts/ALE)B9-0072/2022 (Renew)B9-0074/2022 (S&D)B9-0077/2022 (ECR)B9-0079/2022 (PPE)om situationen i Kazakstan(2022/2505(RSP))Željana Zovko, Gheorghe-Vlad Nistor, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Paulo Rangel, Jerzy Buzek, Isabel Wiseler-Lima, Traian Băsescu, Esther de Lange, Miriam Lexmann, Sara Skyttedal, Eugen Tomac,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Kazakstan – RC-B9-0065/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kränkningar av grundläggande friheter i Hongkong – RC-B9-0067/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0067/2022 (Verts/ALE)B9-0071/2022 (Renew)B9-0073/2022 (S&D)B9-0075/2022 (Verts/ECR)B9-0076/2022 (Verts/PPE)om kränkningar av grundläggande friheter i Hongkong(2022/2503(RSP))Michael Gahler, Miriam Lexmann, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio Tajani, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Sara Skyttedal, Tomáš

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kränkningar av grundläggande friheter i Hongkong – RC-B9-0067/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Kuba, särskilt fallen José Daniel Ferrer, Aymara Nieto från Kvinnor i vitt, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, pastor Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García och Yunior García Aguilera – RC-B9-0589/2021

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0589/2021 (PPE)B9-0612/2021 (Renew)B9-0613/2021 (ECR)om situationen i Kuba, särskilt fallen José Daniel Ferrer, Aymara Nieto från Kvinnor i vitt, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, pastor Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García och Yunior García Aguilera(2021/3019(RSP))Željana Zovko,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Kuba, särskilt fallen José Daniel Ferrer, Aymara Nieto från Kvinnor i vitt, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, pastor Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García och Yunior García Aguilera – RC-B9-0589/2021 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen – RC-B9-0560/2021

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0560/2021 (Verts/ALE)B9-0561/2021 (S&D)B9-0562/2021 (PPE)B9-0563/2021 (Renew)B9-0567/2021 (ECR)om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen(2021/2982(RSP))Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen – RC-B9-0560/2021 Läs mer »

Rulla till toppen