Gemensamt förslag till resolution

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach – RC-B9-0075/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0075/2023 (Renew)B9-0076/2023 (The Left)B9-0077/2023 (Verts/ALE)B9-0078/2023 (S&D)B9-0081/2023 (ECR)om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach(2023/2504(RSP))Pedro Marques, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Robert Hajšel, Evin Incirför S&D-gruppenNathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen […]

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach – RC-B9-0075/2023 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina – RC-B9-0063/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0063/2023 (Verts/ALE)B9-0064/2023 (PPE)B9-0068/2023 (Renew)B9-0069/2023 (S&D)B9-0072/2023 (ECR)om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina(2022/3017(RSP))Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Jerzy Buzek, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina – RC-B9-0063/2023 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran – RC-B9-0066/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0066/2023 (Verts/ALE)B9-0067/2023 (Renew)B9-0070/2023 (PPE)B9-0079/2023 (S&D)B9-0080/2023 (ECR)om EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran(2023/2511(RSP))Michael Gahler, David McAllister, Javier Zarzalejos, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski, Gheorghe-Vlad Nistor, Tom Vandenkendelaereför PPE-gruppenPedro

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran – RC-B9-0066/2023 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den kinesiska regeringens tillslag mot de fredliga protesterna runtom i Folkrepubliken Kina. – RC-B9-0563/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0563/2022 (Verts/ALE)B9-0569/2022 (Renew)B9-0572/2022 (S&D)B9-0573/2022 (ECR)om den kinesiska regeringens tillslag mot de fredliga protesterna runtom i Folkrepubliken Kina.(2022/2992(RSP))Pedro Marques, Isabel Santos, Thijs Reuten, Carina Ohlsson, René Repasi, Raphaël Glucksmannför S&D-gruppenEngin Eroglu, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den kinesiska regeringens tillslag mot de fredliga protesterna runtom i Folkrepubliken Kina. – RC-B9-0563/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 90 år efter holodomor: erkännande av att massmordet genom svält var ett folkmord – RC-B9-0559/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0559/2022 (Renew)B9-0560/2022 (S&D)B9-0561/2022 (Verts/ALE)B9-0564/2022 (PPE)B9-0566/2022 (ECR)om 90 år efter holodomor: erkännande av att massmordet genom svält var ett folkmord(2022/3001(RSP))Radosław Sikorski, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Vangelis Meimarakis, Jerzy Buzek, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Andrey

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 90 år efter holodomor: erkännande av att massmordet genom svält var ett folkmord – RC-B9-0559/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism – RC-B9-0482/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0482/2022 (Renew)B9-0483/2022 (PPE)B9-0487/2022 (ECR)om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism(2022-2896(RSP))Andrius Kubilius, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Siegfried Mureşan, Vangelis Meimarakis, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Vladimír Bilčík, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism – RC-B9-0482/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Mahsa Jina Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran – RC-B9-0434/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0434/2022 (S&D)B9-0435/2022 (Renew)B9-0436/2022 (Verts/ALE)B9-0439/2022 (The Left)B9-0442/2022 (PPE)B9-0455/2022 (ECR)om Mahsa Jina Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran(2022/2849(RSP))David Lega, Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Arba Kokalari, Javier Zarzalejos

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Mahsa Jina Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran – RC-B9-0434/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands upptrappning av sitt anfallskrig mot Ukraina – RC-B9-0430/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0430/2022 (Verts/ALE)B9-0432/2022 (Renew)B9-0433/2022 (S&D)B9-0438/2022 (PPE)B9-0446/2022 (ECR)om Rysslands upptrappning av sitt anfallskrig mot Ukraina(2022/2851(RSP))Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Paulo Rangel, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Daniel Buda, Daniel

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands upptrappning av sitt anfallskrig mot Ukraina – RC-B9-0430/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Taiwansundet – RC-B9-0389/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0389/2022 (Verts/ALE)B9-0394/2022 (Renew)B9-0396/2022 (PPE)B9-0398/2022 (S&D)B9-0400/2022 (ECR)om situationen i Taiwansundet(2022/2822(RSP))Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Daniel Caspary, Lukas Mandlför PPE-gruppenPedro Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, René Repasiför S&D-gruppenHilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Taiwansundet – RC-B9-0389/2022 Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om gripandet av kardinal Zen och förvaltarna av 612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong – RC-B9-0358/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0358/2022 (Verts/ALE)B9-0360/2022 (Renew)B9-0361/2022 (S&D)B9-0362/2022 (PPE)B9-0364/2022 (ECR)om gripandet av kardinal Zen och förvaltarna av 612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong(2022/2751(RSP))Željana Zovko, Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio Tajani, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu,

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om gripandet av kardinal Zen och förvaltarna av 612 Humanitarian Relief Fund i Hongkong – RC-B9-0358/2022 Läs mer »

Rulla till toppen