Debatter – Plenum

Debatter – Europaparlamentets förslag till ändringar av fördragen (A9-0337/2023 – Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz) – Charlie Weimers – Onsdagen den 22 november 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Debatter – Europaparlamentets förslag till ändringar av fördragen (A9-0337/2023 – Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz) – Charlie Weimers – Onsdagen den 22 november 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Att minska regelbördan för att stimulera företagarandan och konkurrenskraften (debatt om en aktuell fråga) – Charlie Weimers – Onsdagen den 22 november 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Debatter – Att minska regelbördan för att stimulera företagarandan och konkurrenskraften (debatt om en aktuell fråga) – Charlie Weimers – Onsdagen den 22 november 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 26–27 oktober 2023 – Den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus (gemensam debatt – Europeiska rådets slutsatser och den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus) – Charlie Weimers – Onsdagen den 8 november 2023 – Bryssel – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Debatter – Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 26–27 oktober 2023 – Den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus (gemensam debatt – Europeiska rådets slutsatser och den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus) – Charlie Weimers – Onsdagen den 8 november 2023 – Bryssel – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 26–27 oktober 2023 – Den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus (gemensam debatt – Europeiska rådets slutsatser och den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus) – Charlie Weimers – Onsdagen den 8 november 2023 – Bryssel – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Debatter – Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 26–27 oktober 2023 – Den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus (gemensam debatt – Europeiska rådets slutsatser och den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus) – Charlie Weimers – Onsdagen den 8 november 2023 – Bryssel – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Den islamistiska terrorattacken mot de franska skolorna och behovet av att skydda människor och främja social sammanhållning (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 18 oktober 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Debatter – Den islamistiska terrorattacken mot de franska skolorna och behovet av att skydda människor och främja social sammanhållning (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 18 oktober 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Hamas avskyvärda terroristattacker mot Israel, Israels rätt att försvara sig i enlighet med humanitär och internationell rätt samt den humanitära situationen på Gazaremsan (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 18 oktober 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Debatter – Hamas avskyvärda terroristattacker mot Israel, Israels rätt att försvara sig i enlighet med humanitär och internationell rätt samt den humanitära situationen på Gazaremsan (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 18 oktober 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Rulla till toppen