Betänkande

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om kompletterande regler avseende instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, för perioden 2021–2027 – A9-0143/2024

​Läs mer REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om kompletterande regler avseende instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, för perioden 2021–2027Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågorCharlie Weimers […]

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om kompletterande regler avseende instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, för perioden 2021–2027 – A9-0143/2024 Läs mer »

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027 – A9-0143/2024

​Läs mer RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the

RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027 – A9-0143/2024 Läs mer »

BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de politiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Taiwan – A9-0265/2021

BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de politiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och TaiwanUtskottet för utrikesfrågorCharlie Weimers Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de politiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Taiwan – A9-0265/2021 Läs mer »

Rulla till toppen