Halvårsrapport från EU-parlamentet #2 2022

HALVÅRSRAPPORT FRÅN ER EUROPAPARLAMENTARIKER FÖR SVERIGE

  • EU-parlamentet klassar Ryssland som terrorstat trots Socialdemokratiska försök att stoppa SD-initiativet.
  • Irans islamistregim sanktionerar mig personligen som vedergällning för att jag backa iranska folkets frihetskamp
  • Undersökning visar att SD är enda svenska parti som röstar mot mer makt till Bryssel och för mer makt till Sverige
  • Hundratals förslag för att stärka gränsskyddet inlämnade inför vårens förhandlingar om Ylva Johanssons för Sverige skadliga asyl- och migrationspakt.

För att öka er insyn i mitt parlamentariska arbete publicerar jag regelbundna översikter av mina parlamentariska aktiviteter. Det stöd ni visat mig under mina första tre och ett halvt år som europaparlamentariker betyder oerhört mycket. Med er uppbackning är allt möjligt och jag ser fram emot en produktiv och intensiv start på det nya året. Mitt löfte till er är som vanligt att fortsätta vara er nagel i EU-elitens öga. Här följer en summering av mitt parlamentariska arbete under det senaste halvåret.

https://youtu.be/QWIm7e8M2J8

 ANFÖRANDEN I EU-PARLAMENTET

🎥 Backa det kinesiska folket mot kommunistpartiet

https://youtu.be/BjauUXQLcpU

🎥 Stå upp för vetorätten i EU

https://youtu.be/qIpdjUtEcrI

🎥 Energikrisen förvärras om inget görs

https://youtu.be/etIRA5uvkr8

🎥 Socialdemokraternas dubbelspel om Qatar

https://youtu.be/phIYczC1maM

🎥 Legitimeringen och finansieringen av islamism måste stoppas

https://youtu.be/WwKRlkR7m5E

🎥 Vargdebatt med vänstern i EU

https://youtu.be/YBxUn2aHv7s

🎥 Omprioritering istället för nya EU-skulder och EU-skatter

https://youtu.be/DF61Ki4P6B0

🎥 EU:s migrationspakt kommer med högt pris för Sverige

https://youtu.be/BvqQ59QiXNE

🎥 Ryssland klassas som terrorstat

https://youtu.be/pGFyVGjlc4k

🎥 Utfrågning med WHO:s Dr. Ryan om Coronavirusets ursprung i särskilda utskottet för COVID-19

https://youtu.be/s1y-af9Z0qU

🎥 EU vill belåna oss ännu mer

https://youtu.be/lfIf-ta9Amw

🎥 Moderat löftessvek i EU om stöldligor

https://youtu.be/HogYdb9M_I4

🎥 Klassa Ryssland som en terrorstat

https://youtu.be/4meqWllcAcI

🎥 Hedrar hjältar som stupat i Ukraina

https://youtu.be/1PH4t8P3tEk

🎥 SD-förslag om att debattera klassificering av Ryssland som terrorstat antas i EU

https://youtu.be/BQeUN2Yrcw0

🎥 Iran: an evil republic

https://youtu.be/3rvrvPvlzPs

https://youtu.be/3RkIcwb_kPg

🎥 Total avsaknad av självrannsakan från vänstern & den politiska mitten

https://youtu.be/IG7X3n8PPxI

🎥 EU:s utrikeschef Borrell vägrar fördöma azeriska krigsbrott

https://youtu.be/SPH2XYAX0JE

🎥 Sluta dansa efter vänsterns pipa i migrationspolitiken

https://youtu.be/tH-SBQgAgL0

🎥 Lärdomar från Ukraina: beväpna Taiwan nu

https://youtu.be/zspHQ8JD-lo

🎥 Inga EU-bidrag till islamistiska skolor

https://youtu.be/-DaL08s3dXY

🎥 Äntligen lovar EU-kommissionen agera för att stoppa bidragen till islamister

https://youtu.be/FIqsGCWmvSc

🎥 S-parlamentariker ljuger om SD och Ryssland

https://youtu.be/k4I9LxwAk84

🎥 Rödgröna lögner om Sverigedemokraterna och Ryssland

https://youtu.be/olb1lL68PUY

🎥 EU-förslag ny miljardsmäll för svenskt skogsbruk

https://youtu.be/qX8wxtH6vwo

🎥 I riktiga världen behövs gränshinder

https://youtu.be/plgQw3J6tBY

🎥 Vill ni ge mer makt till Bryssel?

https://youtu.be/5LUoggKubg8

 

VECKANS WEIMERS

🎥 Veckans Weimers #2 | Slaget om snuset

https://youtu.be/wbsm1YWjFUo

🎥 Veckans Weimers #1 | Drag Queen Story Hour

https://youtu.be/3126RbDNKoQ

 

DOKUMENTÄRFILM

🎥 Dina pengar finansierar islamism

https://youtu.be/60TPhkgfGVM

🎥 Hemma hos Charlie med SD Värmland inför valet

https://youtu.be/UG13UyPozjQ

 

RESOLUTIONER

SD-initiativ om att terrorklassa Ryssland antaget i parlamentet

https://www.nwt.se/2022/10/26/charlie-weimers-en-europaparlamentarisk-seger/

📜https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0482_SV.html

Övriga resolutioner jag författat eller understött under halvåret: https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/123562/CHARLIE_WEIMERS/main-activities/motions-instit#detailedcardmep

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL PARLAMENTETS RESOLUTIONER & BESLUT:

Under hösten har jag lagt en mängd ändringsförslag för att förbättra både lagförslag och de många galna texter som EU-parlamentet pumpar ut. Jag har bland annat lämnat över hundra förslag på hur EU kan stärka gränsskyddet. Både externt och internt. Jag har även fortsatt kämpa mot att skattebetalares bidrag till antisemitiska palestinska skolböcker, mot bidragen till islamister och för att EU-kommissionen ska sluta finansiera kampanjer som legitimerar slöja, för att stater som vägrar återvändandeavtal skall bli av med biståndsbetalningar och för ökat återvändande av migranter.

Som vanligt kämpar SD i Bryssel vidare för att belysa fusk, korruption och felanvändning med EU-medel. I detta arbeta är vi ensamma bland svenska partier.

Vi är även ensamma med att kämpa för subsidiaritets och proportionalitetsprinciperna som EU:s arbete borde bygga på. Tyvärr tar alla de andra svenska partierna en passiv approach till de maktöverföringar och fördragsändringar som nu krävs. Inte vi Sverigedemokrater.

Vi kommer kämpa och slåss med näbbar och klor i alla kommittéer och i plenum för att stryka krav på att exempelvis avskaffa nationell vetorätt. Mina förslag till rapporterna om fördragsändring kan läsas här: https://parltrack.org/activities/123562/dossier/2022/2051(INL)

Yrkanden om EU:s överdimensionerade budget för 2023 finns här:

https://parltrack.org/activities/123562/dossier/2022/0212(BUD)

Yrkanden mot kraven på höjd långtidsbudget finns här:

https://parltrack.org/activities/123562/dossier/2022/2046(INI)

Alla mina över 1400 ändringsförslag kan läsas här: https://parltrack.org/activities/123562/type/amendments

 

SKRIFTLIGA FRÅGOR

Att kräva skriftliga svar från EU-byråkratin är ett effektivt sätt att följa upp medierapporter, information om skandaler. Ett sätt för oss folkvalda att göra vårt för att hålla koll på vad EU-byråkratin gjort med dina pengar. Och statistiken talar sitt tydliga språk. Det finns ett parti som tar ansvarsutkrävande i Bryssel på allvar.

Som ledamot av EU-parlamentet har jag nu ställt över 146 skriftliga frågor till EU-kommissionen, Rådet och EU:s utrikeschef. Detta är 16 gånger fler än Socialdemokraternas delegationsledare och sex gånger fler vad Moderaternas delegationsledare mäktat med.

Under hösten har ni där hemma även uppmanats skicka in era frågor. Ställ exempelvis er fråga till Migrationskommissionär Johansson och Kommissionsordförande von der Leyen här på Facebook eller tagga mig på Twitter med #FolketsFråga så kommer jag välja ut frågor som de tvingas svara på skriftligen.

Skriftliga frågor under andra halvåret 2022:

❓Korruptionsbekämpning: uppföljningsfråga

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003888_SV.html

❓Avloppsdirektivet medför stora kostnader för Sveriges kommuner i ett redan utsatt ekonomiskt läge

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003887_SV.html

❓Konsultbolag som slår mynt av direktivet om företagens hållbarhetsrapportering

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003886_SV.html

❓Lärdomar från det misslyckade frivilliga systemet för omplacering av migranter

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003503_SV.html

❓Folkets fråga #2 – fängelseplatser utomlands

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003473_SV.html

❓Ryskfinansierade miljöorganisationers roll i utformningen av EU:s klimatpolitik – uppföljningsfråga

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003043_SV.html

❓Upprätthållande av demokratiska normer och principer

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-003000_SV.html

❓Övervakningsmekanismer som införts av EU – kompletterande frågor

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003007_SV.html

❓Är EU:s kampanjer för att stoppa olaglig migration så effektiva som de skulle kunna vara?

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003006_SV.html

❓Kommer Marocko att ta emot fler återvändande från EU-länder när EU-stödet ökar?

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003005_SV.html

❓Alternativ metod för att betala skulder inom NextGenerationEU

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003004_SV.html

❓Alternativ till införandet av tre nya EU-skatter den 1 januari 2023

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003003_SV.html

❓Övervakningsmekanismer som införts av EU

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003002_SV.html

❓EU:s finansiering av det islamiska universitetet i Gaza

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002677_SV.html

❓Rådets ståndpunkt om finansieringen av EU:s budget via gemensamma skulder

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002676_SV.html

❓Uppföljning av frågan om finansieringen av EU:s budget via gemensamma skulder

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002675_SV.html

❓Ensidig vinkling på den skattefinansierade kommunikationskampanjen NextGenerationEU

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002497_SV.html

❓Folkets fråga #1 – Reformer för att stärka EU:s gränser

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002496_SV.html

 

Konservativa arbetsgruppen om migration fortsätter arbeta för stärkta gränser och ökat återvändande

På SD:s initiativ har den konservativa ECR-gruppen upprättat en särskild migrationspolitisk arbetsgrupp. Syftet är att upplysa migrationens konsekvenser, dela erfarenheter, expertis och identifiera bästa och mest effektiva sätt att bekämpa massmigrationen. Arbetsgruppen har sedan starten i våras gästats av bl.a. Frontex f.d. direktör, Storbritanniens Minister med ansvar för bekämpning av illegal migration och har etablerat sin position som ett mycket viktigt koordineringsorgan och en arena för konservativa krafter att dela synvinklar och finna lösningar på den kris vi står inför. I november besökte Ambassadör Ioannis Vrailas arbetsgruppen för en diskussion om hur vi bäst säkrar EU:s gränser och bemöter hybridkrigföring med migranter som vapen. https://ecrgroup.eu/event/securing_the_eu_external_borders

 

EVENEMANG OCH RAPPORTER

🎥 I höst talade  jag vid manifestationen för ett fritt Iran i Stockholm.

https://youtu.be/XwKYpKsWqDk

🎥 Gatutal om hur vi stoppar förfallet

https://youtu.be/1l0RWwZ_eXk

 

PODDAR OCH VIDEOINTERVJUER

🇪🇸 Diskussionen om migration, islamism och Europas framtid från Ceuta

https://youtu.be/hzIUlV7FVO8

🇪🇸 Panelsamtal om ökad osäkerhet, illegal migration och minskande social sammanhållning

https://youtu.be/YOy9mn3cL7c

🇸🇪 Nyhetsmorgon efter att Islamiska republiken Iran sanktionerat mig personligen

https://youtu.be/ZFR29nfKs_o

🇵🇱 Konservativa segrar i Sverige och Italien betyder konservativ politik

https://youtu.be/LbK6NuBdkKc

🇵🇱 Intervju om Nord Stream II sabotaget och EU

https://tvpworld.com/63063503/rock-rachon-2909

🇬🇧 Hur EU-länder kan ta ledningen i att stödja det iranska folket | BBC Persian

https://youtu.be/O0pw-Y1WAfk

🇺🇸 Sverigedemokraterna är en garant för förändring

https://youtu.be/kZmXd50rg0s

🇺🇸 Stand with the brave Iranian people

https://youtu.be/K0N59cChP9s

🇬🇧 Sverigedemokraterna är en garant för förändring

https://youtu.be/lnRXVPR-uwU

🇸🇪 Socialdemokraterna sprider desinformation om SD och Ryssland

https://youtu.be/Wmg9CxsbcyA

🇸🇪 Debatt om tillståndet i EU: Socialdemokraterna svamlar om kärnkraft

https://youtu.be/t83VbtEeqwk

🇸🇪 Hur ska Sverige förhålla sig till islam?

https://youtu.be/3Fodi1v80u8

🇵🇱 Politiska kommissarier förlamar EU:s gränsskyddsbyrå Frontex

https://youtu.be/ADUAJ2rDDZU

🇸🇪 SD mest Putinkritiskt, V och S minst

https://youtu.be/5LLUVbQ0a4k

https://www.ec4i.org/european-report-june-2022/

 

MEDIEOMNÄMNANDEN

🇺🇸 Can a Single Politician Cut EU Funding to Islamists?

https://www.meforum.org/63710/can-a-single-politician-cut-eu-funding-to

 

🇳🇴 SD-politiker klarer å stoppe EUs støtte til islamisering av Europa?

SD-politiker klarer å stoppe EUs støtte til islamisering av Europa?

🇳🇴 Pengene dine finansierer islamisme

Pengene dine finansierer islamisme 

 

🇫🇷 Efter kritikstorm drar EU-kommissionen tillbaka sina Hijab-promotion tweets

Face à la polémique, la Commission européenne retire ses tweets qui faisaient la promotion du port du hijab dans le sport et de l’une de ses activistes (MàJ)

 

🇳🇱 Zweedse politicus: \”Europa kan alleen vrij zijn als we islamisme terugdringen\”

https://nieuwrechts.nl/90881-zweedse-politicus-europa-kan-alleen-vrij-zijn-als-we-islamisme-terugdringen-

 

🇪🇺 Snus-gate: Swedes threaten ‘Swexit’ over snus tax report

https://www.politico.eu/article/snus-swexit-tax-sweden/

 

🇸🇪 SD vill ha EU:s löfte om svenska snuset på papper: Måste vara tydligt

https://sverigesradio.se/artikel/sd-kritiska-till-eus-lofte-om-tobaksskatten-vill-ha-skriftlig-forsakran

 

🇸🇪 EU-löftet är inte nog för SD – vill ha allt på papper

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/eu-l%C3%B6ftet-%C3%A4r-inte-nog-f%C3%B6r-sd-vill-ha-allt-p%C3%A5-papper/ar-AA14FdbS?li=BBqxHCs

 

🇪🇺 Brussels fears Swedish far right aims to thwart EU law-making program

https://www.politico.eu/article/brussels-eu-fears-spoiler-role-sweden-far-right/

 

EU-parlamentet klassar Ryssland som terrorstat

🇺🇸 https://www.reuters.com/world/europe/european-lawmakers-declare-russia-state-sponsor-terrorism-2022-11-23/

🇨🇦 https://www.theglobeandmail.com/world/video-european-parliament-names-russia-state-sponsor-of-terrorism/

🇧🇪 https://www.lesoir.be/478889/article/2022-11-23/la-russie-etat-parrain-du-terrorisme-le-parlement-europeen-vote-et-se-fait

🇮🇹 https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2022/10/17/gruppo-ecr-definire-la-russia-uno-stato-terrorista_0ed7aeff-3f0d-4afe-914b-8afaceb251e1.html

🇸🇪 https://www.dn.se/varlden/eu-parlamentet-klassar-ryssland-som-terrorstat/

 

Hackerattack efter terrorstämpling av Ryssland

🇸🇪 https://www.svd.se/a/nQ9WRQ/eu-parlamentet-terrorstamplar-ryssland

🇫🇮 https://www.hbl.fi/artikel/6b5301e5-e86d-47a4-b429-3d4cea29f7db

🇸🇪 https://marcusoscarsson.se/just-nu-terrorstamplade-ryssland-fick-konsekvens-direkt/

 

🇸🇪 Även Sverigedemokraterna förtjänar en ärlig debatt

https://unt.se/ledare/artikel/aven-sverigedemokraterna-fortjanar-en-arlig-debatt/r9y726ml

 

🇺🇸 Counter-Islamists Meet in a Palace, Make Ambitious Plans

https://www.meforum.org/63783/counter-islamists-meet-in-a-palace-make-ambitious

 

🇸🇪 Weimers (SD): Iran riktar sanktioner mot mig – en ära

https://omni.se/weimers-sd-iran-riktar-sanktioner-mot-mig-en-ara/a/rllkKA

🇺🇸 https://www.middleeastmonitor.com/20221026-in-tit-for-tat-move-iran-sanctions-eu-officials-entities-amid-protests/

 

🇮🇱 Europaparlamentet kräver starka sanktioner mot Iran

https://www.jns.org/european-parliament-lawmakers-urge-tough-sanctions-on-iran/

 

🇸🇪  Tårar av glädje och sorg i kampen för Irans kvinnor

Tårar av glädje och sorg i kampen för Irans kvinnor

🇮🇱 The Rise of Sweden\’s Far Right Creates a Major Dilemma for Israel

https://www.haaretz.com/world-news/europe/2022-10-25/ty-article/.highlight/the-rise-of-swedens-far-right-creates-a-major-dilemma-for-israel/00000184-0a3b-d764-ade7-6fbf6b080000

 

🇮🇱 Netanyahu\’s new government must affirm 2-state support -EU Parliament

https://www.jpost.com/israel-news/article-724850

 

🇸🇪 Nazismrubriker ger ny Sverigebild i USA

https://www.svd.se/a/wAO5E5/goran-eriksson-nazismrubriker-ger-ny-sverigebild-i-usa

 

Om slopandet av passkontroller för Rumänien och Bulgarien

🇷🇴 https://psnews.ro/interviu-croatia-e-cu-un-pas-in-schengen-fara-mcv-romania-mai-asteapta-victor-negrescu-am-propus-sa-mergem-la-curtea-de-justitie-ue-in-cazul-unui-vot-negativ-717297/

🇧🇬 https://www.novinite.com/articles/217685/Austria+decided+that+Bulgaria+and+Romania+are+not+ready+for+Schengen

🇷🇴 https://psnews.ro/nu-e-doar-olanda-cel-mai-mare-partid-de-guvernamant-din-suedia-se-opune-aderarii-romaniei-la-schengen-trebuie-sa-ne-protejam-cetatenii-de-bandele-criminale-711362/

 

🇸🇪 EU:s hälsounion tar form – endast SD emot

https://www.europaportalen.se/2022/10/efter-coronakrisen-eus-halsounion-tar-form

 

🇸🇪 Sverigedemokrater stödde inte EU-beslut om aborträtt

https://www.varldenidag.se/nyheter/sverigedemokrater-stodde-inte-eu-beslut-om-abortratt/repvgr!SA1vBy5Tak@o6hr8wo6y8Q/

 

🇧🇪 Nytt kapitel i svensk politik följd av explosion av gängbrottslighet och massmigration

https://fr.businessam.be/la-suede-entame-un-nouveau-chapitre-politique-a-cause-de-lexplosion-de-la-criminalite-des-gangs-et-de-limmigration-massive/

 

🇸🇪 EU vill fasa ut förbränning av ved

https://www.inblick.se/nyheter/inrikes/eu-vill-fasa-ut-forbranning-av-ved

 

🇸🇪  EU-kommissionen öppnar för ändrat förslag om blyförbud

EU-kommissionen öppnar för ändrat förslag om blyförbud

DEBATTARTIKLAR

🇸🇪 Nya steg mot överstatlighet

https://www.fokus.se/synvinkel/nya-steg-mot-overstatlighet/

🇸🇪 Dags för M att bekänna färg

https://www.expressen.se/debatt/sd-det-ar-dags-for-m-att-bekanna-farg/

🇸🇪 Under hösten fokuserar SD på migration, ukrainastöd och kärnkraftssatsningar

https://www.europaportalen.se/2022/10/debatt-sd-fokuserar-pa-migration-ukrainastod-och-karnkraftssatsningar

🇸🇪 Sluta legitimera den iranska regimen

https://www.altinget.se/artikel/sluta-legitimera-den-iranska-regimen

🇧🇪 FN:s rapport om uigurerna måste leda till sanktioner mot Kina

https://euobserver.com/opinion/156146

🇸🇪 EU måste sluta finansiera islamism

https://bulletin.nu/charlie-weimers-eu-maste-sluta-finansiera-islamism

Rulla till toppen