Halvårsrapport 2022

\"\"

HALVÅRSRAPPORT FRÅN ER EUROPAPARLAMENTARIKER FÖR SVERIGE

För att öka er insyn i mitt parlamentariska arbete publicerar jag regelbundna översikter av mina parlamentariska aktiviteter. Det stöd ni visat mig under mina första tre år som europaparlamentariker betyder oerhört mycket. Med er uppbackning är allt möjligt och jag ser fram emot en produktiv och intensiv andra hälft av året. Mitt löfte till er är som vanligt att fortsätta vara er nagel i EU-elitens öga. Här följer en summering av mitt parlamentariska arbete under det senaste halvåret.

ANFÖRANDEN I EU-PARLAMENTET

🎥 EU-kommissionen lovar agera mot finansiering av islamister från EU-budgeten

🎥 Rödgröna lögner om Sverigedemokraterna och Ryssland

🎥 EU-förslag: ny miljardsmäll för svenskt skogsbruk

🎥 I riktiga världen behövs fysiska gränshinder

🎥 Medborgarna ropar inte efter fler maktöverföringar till Bryssel

🎥 Irlands premiärminister: Amnesti för illegala är inte amnesti men det är amnesti

🎥 EU-parlamentet duckar debatten och flyr sitt ansvar

🎥 Vad näst – solpaneler på stridsvagnar och seglande krigsfartyg?

🎥 Om öppna gränser i Europa

🎥 Vilken del av Frankrike överlåter Macron till Ryssland?

🎥 Organplundring i Kina

🎥 SD-krav: särskild debatt i EU-parlamentet om korankravallerna

🎥 “Fool me once, shame on thee; fool me twice, shame on me”

🎥 Att ersätta energiberoendet av Ryssland med Qatar är en dålig idé

🎥 Det enda språket som Kreml förstår är styrka

🎥 Om förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach

🎥 Konservativa & Putin: Det är dags att välja

🎥 Pansarvärn eller filtar och fältsjukhus till Ukraina?

🎥 Vänsterliberalernas budskap till förföljda kristna: håll käften och konvertera

🎥 Stöd istället för att sabotera för Danmark

🎥 Islamistisk desinformationskampanj mot svenska myndigheter

🎥 Fortsätter kämpa mot EU-finansiering av islamism

🎥 EU:s finansiering och legitimering av islamister måste få ett slut

🎥 Endast en av fem som utvisas åker hem

 

RESOLUTIONER

🔗 Om tilldelning och användning av medel från Coronafonden

🔗 Resolution om brådskande solidaritet med Ukraina

🔗 Resolution om en snabb lansering av omfattande informationskampanjer enligt australiensisk förebild, inriktade på diasporagrupper, transitländer och ursprungsländer för att avskräcka från olaglig migration och människosmuggling

🔗 Alla resolutioner jag författat eller understött under halvåret.

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL PARLAMENTETS RESOLUTIONER & BESLUT:

Under våren har jag lagt en mängd ändringsförslag för att förbättra både lagförslag och de många galna texter som EU-parlamentet pumpar ut. Alla mina 1348 ändringsförslag kan läsas här.

Under årets första hälft har jag lagt förslag på att EU:s länder skall skicka mer vapen till Ukraina något som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tyvärr röstade mot i februari. Jag har även fortsatt lägga förslag för att stärka gränsskyddet och skära finansieringen av islamister och organisationer med kopplingar till islamism.

Till de progressiva rapporter Socialdemokraterna och Miljöpartiet författat om intersektionalitet och antirasism har jag lagt ändringsförslag som påpekar jag att intersektionalitetstänk är sprunget ur marxism. Jag föreslår istället att EU i sitt arbete bör maximera lika möjligheter och främja meritokrati. Mina yrkanden till sossarnas rapport om antirasism i EU kan ni läsa här.

I SD:s yrkanden om Alice Bah Kuhnkes rapport om Intersektionell diskriminering i EU påpekar jag och Jessica Stegrud att intersektionalitet är en form av identitetspolitik och kulturell marxism. Vi påpekar att intersektionalitet fastställer en persons förtrycksnivå genom antalet förtryckta grupper som en person tillhör och/eller var gruppen befinner sig i förtryckshierarkin. Sverigedemokraterna är det enda svenska partiet som tar striden mot woke-ideologin och vi vet att ni stöttar oss i detta. Läs våra yrkanden.

 

SKRIFTLIGA FRÅGOR

Att kräva skriftliga svar från EU-byråkratin är ett effektivt sätt att följa upp medierapporter, information om skandaler. Ett sätt för oss folkvalda att göra vårt för att hålla koll på vad EU-byråkratin gjort med dina pengar. Och statistiken talar sitt tydliga språk. Det finns ett parti som tar ansvarsutkrävande i Bryssel på allvar.

Som ledamot av EU-parlamentet har jag nu ställt över 130 skriftliga frågor till EU-kommissionen, Rådet och EU:s utrikeschef. Detta är 14 gånger fler än Socialdemokraternas delegationsledare och sex gånger fler vad Moderaternas delegationsledare.

Nyligen kom jag på tanken att även låta er där hemma skicka in era frågor. Ställ er fråga till Migrationskommissionär Johansson och Kommissionsordförande von der Leyen här på Facebook eller tagga mig på Twitter med #FolketsFråga så kommer jag välja ut en fråga per månad som de tvingas svara på skriftligen.

Skriftliga frågor hittils under 2022:

Rådets ståndpunkt om finansieringen av EU:s budget via gemensamma skulder

Ensidig vinkling på den skattefinansierade kommunikationskampanjen NextGenerationEU

Netflix-lösning för att hantera de medlemmar av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns personal som vägrar utföra sitt arbete

Folkets fråga #1 – Reformer för att stärka EU:s gränser

EU:s klimatutgifter presenteras i allt för positivt ljus enligt revisorerna

Förvärv av en ny bostad för chegen för EU:s delgation vid FN i New York

Läget i Nagorno-Karabach återigen spänt, vilket visar sig i ord och handling

Avskräckande effekt genom att förlänga asylhandläggning och mottagande till tredjeländer

Brott mot de mänskliga rättigheterna i Kuba och fallet med pastor Lorenzo Rosales Fajardo

Bristfällig tillgång till information om beslutsunderlag

Tvivelaktig användning av medel från NextGenerationEU

Tvångsdeportering av Ukrainska medborgare

Tillhandahållande till den ukrainska försvarsmakten av militär utrustning

Islamistisk desinformationskampanj mot Sverige

EU:s utvecklingsstöd till icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner

EU-pris främjar det nya europeiska Bauhaus

EU:s åtagande att vidarebosätta 40 000 afghaner

EU-medel till organisationer koplade till Muslimska brödarskapet

Förlängning av tillämpningsperioden för förordning om EU:s digitala covidintyg

Den institutionella kommunikationskampanjen för NextGenerationEU

EU:s svar på att Facebook (Meta) underlättar olagliga gränspassager

Att det lettiska parlamentet röstat för att stänga av den ovaccinerade parlamentsledamöter

EU-finansierade och EU-utbildade soldater som våldtar och plundrar under rysk ledning i Afrika

Fortsatt EU-finansiering och Turkiets status som kandidatland

 

Ny konservativ arbetsgrupp om migration etableras efter SD-initiativ i EU

På SD:s initiativ har den konservativa ECR-gruppen upprättat en särskild migrationspolitisk arbetsgrupp. Syftet är att upplysa migrationens konsekvenser, dela erfarenheter, expertis och identifiera bästa och mest effektiva sätt att bekämpa massmigrationen. Arbetsgruppen har sedan starten i våras gästats av bl.a. Frontex f.d. direktör, Storbritanniens Minister med ansvar för bekämpning av illegal migration och har etablerat sin position som ett mycket viktigt koordineringsorgan och en arena för konservativa krafter att dela synvinklar och finna lösningar på den kris vi står inför.

🔗 Diskussion med Frontex avgående direktör Fabrice Leggeri

🔗 Diskussion med Minister Tom Pursglove om Storbritanniens asylavtal med Rwanda

 

EVENEMANG OCH RAPPORTER

I Mars talade jag på den konservativa och nationalistiska konferensen “NatCon”. I mitt anförande på temat europeisk säkerhet i kampen mellan USA och Kina lyfte jag vikten av principfast realism som en vägledare.

I maj avslutades EU:s framtidskonferens. Jag har framställt en sammanfattande rapport om detta nya initiativ till maktövertagande som kommer släppas senare i år. Utöver detta pågår flera andra spännande forskningsprojekt.

 

PODDAR OCH MEDIAFRAMTRÄDEN

Diskussion om migrationspolitik, EU-finansiering av islamister, det svenska valet och mycket mer.

Problematisk livestream med Pontus Persson

Intervju om hur politiska kommissarier förlamar EU:s gränsskyddsbyrå Frontex

Intervju om Nato och kraven på avskaffande av nationella veton i EU:s utrikes och säkerhetspolitik

Intervju om konflikterna mellan det svenska samhället och Islam

I mars debatterade jag EU:s förändrade syn på Ryssland med (S) och (L)

Kommenterar den ryska invasionen av Ukraina

European Report: The future of Jerusalem

Intervju om den ansvarslösa irländska migrationspolitiken

 

MEDIAOMNÄMNANDEN (ett mindre urval)

🇸🇪 Undersökning i EU-parlamentet: SD mest Putin-kritiskt av svenska partier

🇸🇪 Undersökning: Mest och minst Rysslandskritiska i EU-parlamentet

🇧🇪 EU:s framtidskonferens avslutas och ECR-gruppen tågar ut i protest

🇸🇪 EU-kommissionen öppnar för ändrat förslag om blyförbud (efter kritik från jägare och frågor jag ställt)

🇧🇪 NATO from brain death to future-proof

🇧🇪 Russia-influence debate leads to MEP mudslinging

🇸🇪 Om EU-parlamentets krav på mer makt

🇫🇷 EU announces new study on Palestinian Authority textbooks

🇸🇪 EU-parlamentet: Ställ krigsförbrytare inför rätta

🇸🇪 EU-politiker efterlyser EU-stöd till Ukraina

🇸🇪 Svenska EU-politiker kräver hårda sanktioner mot Ryssland

🇧🇪 EU conference backs deeper integration, right-wingers pull out

🇹🇼 Interview with Swedish MEP Charlie Weimers

🇸🇪 Ändrat tonläge inom EU:s migrationspolitik när många flyr till Polen och Ungern

🇸🇪 Kriget och klimatkrisen ställer samma krav om rysk gas i EU

🇸🇪 Vill ha svar på hur beslutet kring blyförbudet kom till

🇧🇪 Press statement on EU funding to the Palestinian Authority

🇹🇼 Första svenska parlamentsdelegation till Taiwan

🇸🇪 EU-initiativ: Stoppa skattepengar till islamistiska organisationer

🇧🇪 EU:s framtidskonferens kostar mångmiljonbelopp

 

DEBATTARTIKLAR OCH ESSÄER          

🇸🇪 SD: Det är dags för M att bekänna färg

🇸🇪 EU är ett hot mot svensk arbetsrätt

🇸🇪 Bryssel ser inte skogen för alla träd

🇸🇪 Nya steg mot överstatlighet

🇸🇪 EU:s framtidskonferens: ett kostsamt spel för galleriet

🇧🇪 On the failure of the Conference on the Future of Europe

🇸🇪 EU måste prioritera gränsbarriärer framför pajaskonster

🇸🇪 Säg nej till ny miljardrullning i EU

🇧🇪 A NATO for trade

🇸🇪 När kriget kom till Bryssel

🇸🇪 SD: Sverige borde skicka krigsmateriel till Ukraina

🇸🇪 Desinformation från Centerpartiet om Sverigedemokraternas politik

🇸🇪 Ukrainakrisen – Hur ska Västvärlden och Sverige svara på historiens återkomst?

🇧🇪 The Conference on the Future of Europe: from bad to worse

🇧🇪 The “Conference on the Future of Europe” reveals the goals of those supporting more EU centralization

🇸🇪 EU-parlamentet vill ha större makt

Rulla till toppen