Halvårsrapport #2 2021

Halvårsrapport från er Europaparlamentariker för Sverige

För att öka er insyn i mitt parlamentariska arbete publicerar jag regelbundna översikter av mina parlamentariska aktiviteter. Det stöd ni visat mig under första hälften av denna mandatperiod betyder oerhört mycket. Med er uppbackning är allt möjligt och jag ser fram emot en produktiv och intensiv start på det nya året. Mitt löfte till er är som alltid att fortsätta vara er nagel i EU-elitens öga. Här följer en summering av mitt parlamentariska arbete under det senaste halvåret.
Stort tack till Pontus Persson för genomgången av aktiviteterna under det senaste halvåret!

ANFÖRANDEN I EU-PARLAMENTET

RESERVATIONER, RESOLUTIONER OCH RAPPORTÖRSKAP

EU-parlamentet anförtrodde mig uppdraget som chefsförhandlare för dess första rekommendation någonsin om relationerna mellan EU och Taiwan. Med brett parlamentariskt stöd från höger till vänster blev Sverigedemokraternas kinakritiska och taiwanvänliga linje hela parlamentets rekommendation.
 
Som den konservativa gruppens ansvarige förhandlare för rapporten om politik och lagstiftning för laglig migration har jag varit mot idén att det på något sätt bidrar till att öka produktiviteten och lönerna för europeiska arbetstagare att ta in låglönearbetare.
 

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL PARLAMENTETS RESOLUTIONER & BESLUT:

Under hösten har jag lagt 294 ändringsförslag till EU:s migrationspakt. Tillsammans med Dansk Folkeparti och Sannfinländarna vill vi göra det möjligt att flytta hela asylprocessen till ett tredje land utanför Europa. Våra förslag bygger på Australiens nolltoleranspoltik som innebär att migranter som tagit sig illegalt till Europa inte beviljas tillgång till asylprocessen. Våra förslag rekommenderar även hårdare straff för människosmugglare och aktiva kampanjer i ursprungsländer, transitländer och diaspora i Europa för att avskräcka från illegal migration till EU.
 
Jag har även lagt flera ändringsförslag för att klart slå fast att COVID-19 pandemin hade sitt ursprung i Wuhan, Kina. Ett sådant klargörande röstade utrikesutskottet för att inkludera i sin utrikes- och säkerhetspolitiska årsrapport.
 

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL EU-KOMMISSIONEN & RÅDET

EVENEMANG OCH RAPPORTER

Som en del av arbetet med att stoppa finansiering till islamister offentliggjorde jag under hösten rapporten Network of Networks: The Muslim Brotherhood in Europe. Författad av ledande forskare på området beskrivs islamisternas strategier och metoder samt hur vi kan bemöta dessa. Länk till 📜 rapporten och 🎥 seminariet.
 
Under Sverigedemokraternas landsdagar 🎥 redogjorde jag för vårt arbete i EU och det 🎥 nya inriktningsprogram som antagits med flera förslag till en tuffare linje i EU-politiken.

PODDAR & INTERVJUER

DEBATTARTIKLAR

MEDIAOMNÄMNANDEN

\”En av parlamentsledamöterna, svenske Charlie Weimers, kräver en \”tillfällig specialkommitté\” för att utreda Covid-19:s ursprung. \”Vi kommer att bjuda in alla forskare som har haft tillgång till viruslabbet I Wuhans databaser för att vittna\”, säger han och kräver \”ett stopp för Gain-of-function-experiment tills dess att internationella standarder uppnåtts.\” Hittills har cirka 4,5 miljoner människor i världen dött av COVID. Men dess ursprung är fortfarande höljt i dunkel.\”
Rulla till toppen