GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach – RC-B9-0075/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0075/2023 (Renew)
B9-0076/2023 (The Left)
B9-0077/2023 (Verts/ALE)
B9-0078/2023 (S&D)
B9-0081/2023 (ECR)
om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach
(2023/2504(RSP))
Pedro Marques, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Robert Hajšel, Evin Incir
för S&D-gruppen
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Viola von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Bert-Jan Ruissen
on behalf of the ECR Group
Stelios Kouloglou
för The Left-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen