GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bortförande av tibetanska barn och tvångsassimilering i kinesiska internatskolor i Tibet – RC-B9-0510/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0510/2023 (Verts/ALE)
B9-0512/2023 (Renew)
B9-0518/2023 (PPE)
B9-0521/2023 (S&D)
B9-0522/2023 (ECR)
om bortförande av tibetanska barn och tvångsassimilering i kinesiska internatskolor i Tibet
(2023/3025(RSP))
Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Vladimír Bilčík, David Lega, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Inese Vaidere
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Isabel Santos
för S&D-gruppen
Salima Yenbou, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
för Renew-gruppen
Hannah Neumann, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Waldemar Tomaszewski, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza
för ECR-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen