FÖRSLAG TILL RESOLUTION om utsikterna till en tvåstatslösning för Israel och Palestina – B9-0557/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om utsikterna till en tvåstatslösning för Israel och Palestina
(2022/2949(RSP))
Angel Dzhambazki, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, Joachim Stanisław Brudziński, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Adam Bielan, Denis Nesci, Alexandr Vondra
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen