FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tilldelning och användning av medel från Next Generation EU – B9-0265/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen
om tilldelning och användning av medel från Next Generation EU
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jérôme Rivière

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen