FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Nicaragua – B9-0283/2023

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om situationen i Nicaragua
(2023/2743(RSP))
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Charlie Weimers, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Joachim Stanisław Brudziński, Waldemar Tomaszewski, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Denis Nesci, Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen