FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Libanon – B9-0328/2023

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om situationen i Libanon
(2023/2742(RSP))
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Adam Bielan, Hermann Tertsch
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen