FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter – B9-0206/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om situationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter
(2022/2571(RSP))
Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen