FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands odemokratiska presidentval och dess olagliga utvidgning till de ockuperade territorierna – B9-0259/2024

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om Rysslands odemokratiska presidentval och dess olagliga utvidgning till de ockuperade territorierna
(2024/2665(RSP))
Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Charlie Weimers, Anna Zalewska, Patryk Jaki, Hermann Tertsch, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Andżelika Anna Możdżanowska
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen