FÖRSLAG TILL RESOLUTION om mordet på Aleksej Navalnyj och behovet av EU-åtgärder till stöd för politiska fångar och det förtryckta civila samhället i Ryssland – B9-0155/2024/REV1

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om mordet på Aleksej Navalnyj och behovet av EU-åtgärder till stöd för politiska fångar och det förtryckta civila samhället i Ryssland
(2024/2579(RSP))
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Terheş, Adam Bielan, Roberts Zīle, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Beata Mazurek, Assita Kanko
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen