FÖRSLAG TILL RESOLUTION om medlemsstaters planer på att lägga ut asylcentrum på entreprenad utanför EU – B9-0160/2023

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen
om medlemsstaters planer på att lägga ut asylcentrum på entreprenad utanför EU
Tom Vandendriessche, Roman Haider, Nicolaus Fest, Guido Reil, Gerolf Annemans, Susanna Ceccardi, Teuvo Hakkarainen, Bernhard Zimniok, Gianantonio Da Re, Charlie Weimers, Jean-François Jalkh, Eric Minardi, Jean-Paul Garraud, Aurélia Beigneux, Philippe Olivier, Patricia Chagnon, Virginie Joron, André Rougé, Annika Bruna, Emmanouil Fragkos, Jean-Lin Lacapelle, Catherine Griset, Joachim Kuhs, Anders Vistisen, Filip De Man, Dominique Bilde

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen