FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättssituationen i samband med fotbolls-VM i Qatar – B9-0541/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om människorättssituationen i samband med fotbolls-VM i Qatar
(2022/2948(RSP))
Anna Fotyga, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Beata Mazurek, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Denis Nesci, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli och Hermann Tertsch
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen