FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Mahsa Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran – B9-0455/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om Mahsa Aminis död och förtrycket av demonstranter för kvinnors rättigheter i Iran
(2022/2849(RSP))
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Beata Mazurek, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen