FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kampen mot strafflöshet för krigsförbrytelser i Ukraina – B9-0285/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om kampen mot strafflöshet för krigsförbrytelser i Ukraina
(2022/2655(RSP))
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Hermann Tertsch, Jacek Saryusz-Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen