FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Irans exempellösa angrepp på Israel, behovet av nedtrappning och en EU-reaktion – B9-0252/2024

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om Irans exempellösa angrepp på Israel, behovet av nedtrappning och en EU-reaktion
(2024/2704(RSP))
Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Hermann Tertsch, Anna Zalewska
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen