FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Hamas avskyvärda terroristattacker mot Israel, Israels rätt att försvara sig i enlighet med humanitär och internationell rätt samt den humanitära situationen på Gazaremsan – B9-0444/2023

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om Hamas avskyvärda terroristattacker mot Israel, Israels rätt att försvara sig i enlighet med humanitär och internationell rätt samt den humanitära situationen på Gazaremsan
(2023/2899(RSP))
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, Adam Bielan, Waldemar Tomaszewski, Witold Jan Waszczykowski, Andżelika Anna Możdżanowska, Assita Kanko, Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Beata Kempa, Carlo Fidanza
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen