FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran – B9-0080/2023

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran
(2023/2511(RSP))
Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra, Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński, Hermann Tertsch, Elżbieta Kruk, Jan Zahradil, Adam Bielan, Denis Nesci, Dominik Tarczyński, Zbigniew Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen