FÖRSLAG TILL RESOLUTION om ett snabbt inledande av omfattande informationskampanjer enligt australiensisk förebild, inriktade på diasporagrupper, transitländer och ursprungsländer för att avskräcka från olaglig migration och människosmuggling – B9-0085/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen
om ett snabbt inledande av omfattande informationskampanjer enligt australiensisk förebild, inriktade på diasporagrupper, transitländer och ursprungsländer för att avskräcka från olaglig migration och människosmuggling
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen