FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning – B9-0075/2024

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning
(2024/2508(RSP))
Anna Fotyga, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska, Waldemar Tomaszewski, Zdzisław Krasnodębski, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen