FÖRSLAG TILL RESOLUTION om behovet av EU:s orubbliga stöd till Ukraina efter två år av Rysslands anfallskrig mot Ukraina – B9-0157/2024

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om behovet av EU:s orubbliga stöd till Ukraina efter två år av Rysslands anfallskrig mot Ukraina
(2024/2526(RSP))
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Joachim Stanisław Brudziński, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Charlie Weimers, Dominik Tarczyński, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Kempa, Hermann Tertsch
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen