FÖRSLAG TILL RESOLUTION om åtal av oppositionen och gripanden av fackföreningsledare i Belarus – B9-0277/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om åtal av oppositionen och gripanden av fackföreningsledare i Belarus
(2022/2664(RSP))
Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Dominik Tarczyński, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Jacek Saryusz-Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen