FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 90 år efter holodomor: erkännande av att massmordet genom svält var ett folkmord – B9-0566/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen
om 90 år efter holodomor: erkännande av att massmordet genom svält var ett folkmord
(2022/3001(RSP))
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Zbigniew Kuźmiuk, Hermann Tertsch, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Anna Zalewska, Dominik Tarczyński, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić
för ECR-gruppen

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen