Debatter – Uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen (debatt) – Charlie Weimers – Torsdagen den 9 juni 2022 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen