Debatter – Stärkande av det europeiska försvaret i ett instabilt geopolitiskt landskap – Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2023 – Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2023 (gemensam debatt – Säkerhet och försvar i Europa) – Charlie Weimers – Onsdagen den 28 februari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Läs mer

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen