Debatter – Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 26–27 oktober 2023 – Den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus (gemensam debatt – Europeiska rådets slutsatser och den humanitära krisen i Gaza och behovet av en humanitär paus) – Charlie Weimers – Onsdagen den 8 november 2023 – Bryssel – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen