Debatter – Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning) (A9-0163/2022 – Jessica Polfjärd) – Charlie Weimers – Tisdagen den 14 mars 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen