Debatter – Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (A9-0161/2022 – Ville Niinistö) – Charlie Weimers – Tisdagen den 14 mars 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen