Debatter – Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (RC-B9-0482/2022, B9-0482/2022, B9-0483/2022, B9-0485/2022, B9-0486/2022, B9-0487/2022) – Charlie Weimers – Onsdagen den 23 november 2022 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen