Debatter – Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte i februari, särskilt behovet av att utveckla hållbara lösningar på asyl- och migrationsområdet (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 1 februari 2023 – Bryssel – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen