Debatter – Europaparlamentets förslag till ändringar av fördragen (A9-0337/2023 – Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund, Helmut Scholz) – Charlie Weimers – Onsdagen den 22 november 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen