Debatter – Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (C9-0469/2021) – Charlie Weimers – Tisdagen den 14 mars 2023 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen