BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de politiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Taiwan – A9-0265/2021

BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de politiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Taiwan
Utskottet för utrikesfrågor
Charlie Weimers

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen