Weimers

Video av en ledamots anförande – Presentation av verksamhetsprogrammet för det belgiska ordförandeskapet (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – 10:04 – Strasbourg

Videons längd : 1\’20\’\’ Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Presentation av verksamhetsprogrammet för det belgiska ordförandeskapet (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – 10:04 – Strasbourg Läs mer »

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bortförande av tibetanska barn och tvångsassimilering i kinesiska internatskolor i Tibet – RC-B9-0510/2023

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0510/2023 (Verts/ALE)B9-0512/2023 (Renew)B9-0518/2023 (PPE)B9-0521/2023 (S&D)B9-0522/2023 (ECR)om bortförande av tibetanska barn och tvångsassimilering i kinesiska internatskolor i Tibet(2023/3025(RSP))Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Vladimír Bilčík, David Lega, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Inese Vaidereför PPE-gruppenPedro Marques, Isabel

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bortförande av tibetanska barn och tvångsassimilering i kinesiska internatskolor i Tibet – RC-B9-0510/2023 Läs mer »

JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the abduction of Tibetan children and forced assimilation practices through Chinese boarding schools in Tibet – RC-B9-0510/2023

JOINT MOTION FOR A RESOLUTIONpursuant to Rules 144(5) and 132(4) of the Rules of Procedurereplacing the following motions:B9-0510/2023 (Verts/ALE)B9-0512/2023 (Renew)B9-0518/2023 (PPE)B9-0521/2023 (S&D)B9-0522/2023 (ECR)on the abduction of Tibetan children and forced assimilation practices through Chinese boarding schools in Tibet(2023/3025(RSP))Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Vladimír Bilčík, David Lega, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec,

JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the abduction of Tibetan children and forced assimilation practices through Chinese boarding schools in Tibet – RC-B9-0510/2023 Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 14–15 december 2023 (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 13 december 2023 – 10:04 – Strasbourg

Videons längd : 1\’30\’\’ Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Video av en ledamots anförande – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 14–15 december 2023 (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 13 december 2023 – 10:04 – Strasbourg Läs mer »

Rulla till toppen