Weimers

Skriftlig fråga – Är 17 miljarder euro för ett system för batteribaserad ellagring en optimal användning av EU:s skattebetalares pengar? – E-000053/2024

Fråga för skriftligt besvarande E-000053/2024till kommissionenArtikel 138 i arbetsordningenCharlie Weimers (ECR) Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Skriftlig fråga – Är 17 miljarder euro för ett system för batteribaserad ellagring en optimal användning av EU:s skattebetalares pengar? – E-000053/2024 Läs mer »

Debatter – Genomförande av fördragets bestämmelser om nationella parlament – Genomförande av fördragets bestämmelser om EU-medborgarskap (gemensam diskussion – Genomförande av fördragets bestämmelser) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Debatter – Genomförande av fördragets bestämmelser om nationella parlament – Genomförande av fördragets bestämmelser om EU-medborgarskap (gemensam diskussion – Genomförande av fördragets bestämmelser) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Debatter – Den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Genomförande av fördragets bestämmelser om nationella parlament – Genomförande av fördragets bestämmelser om EU-medborgarskap (gemensam diskussion – Genomförande av fördragets bestämmelser) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – 19:59 – Strasbourg

Videons längd : 1\’11\’\’ Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Genomförande av fördragets bestämmelser om nationella parlament – Genomförande av fördragets bestämmelser om EU-medborgarskap (gemensam diskussion – Genomförande av fördragets bestämmelser) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – 19:59 – Strasbourg Läs mer »

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning – B9-0075/2024

FÖRSLAG TILL RESOLUTIONtill följd av uttalanden av rådet och kommissioneni enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningenom den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning(2024/2508(RSP))Anna Fotyga, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska, Waldemar Tomaszewski, Zdzisław Krasnodębski, Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Andżelika

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning – B9-0075/2024 Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – 15:23 – Strasbourg

Videons längd : 1\’05\’\’ Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Den humanitära situationen i Gaza, behovet att nå en vapenvila och riskerna för en regional upptrappning (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – 15:23 – Strasbourg Läs mer »

MOTION FOR A RESOLUTION on the humanitarian situation in Gaza, the need to reach a ceasefire and the risks of regional escalation – B9-0075/2024

MOTION FOR A RESOLUTIONto wind up the debate on the statements by the Council and the Commissionpursuant to Rule 132(2) of the Rules of Procedureon the humanitarian situation in Gaza, the need to reach a ceasefire and the risks of regional escalation(2024/2508(RSP))Anna Fotyga, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska, Waldemar Tomaszewski, Zdzisław Krasnodębski,

MOTION FOR A RESOLUTION on the humanitarian situation in Gaza, the need to reach a ceasefire and the risks of regional escalation – B9-0075/2024 Läs mer »

Rulla till toppen